logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LES01.4 Prípotočné a prameniskové jelšové lesy horských oblastí

Detail obrázku
Asociácia: Piceo abietis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion incanae, trieda: Alno glutinosae-Populetea albae
Na vyvýšených miestach v smrekových jelšinách rastú často kyslomilné druhy ako napr. čučoriedka (Vaccinium myrtillus)
Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica, Pramenište, (835 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 7.7.2015
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007