logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Ls1.4 Horské jelšové lužné lesy

Detail obrázku
Asociácia: Piceo abietis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion incanae, trieda: Querco-Fagetea
Jarný aspekt so záružlím močiarnym (Caltha palustris) v podraste horskej jelšiny s prímesou smreka
Horehronské podolie, PR Bacúšska jelšina (565 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.5.2019
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007