logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LKP08 Kontinentálne zaplavované lúky

Detail obrázku
Zväz: Deschampsion cespitosae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Po kosbe aluviálnej lúky sa uplatňujú v poraste niektoré druhy letného aspektu, napr. charakteristický druh zaplavovaných lúk vrbica prútnatá (Lythrum virgatum)
Podunajská nížina, Martovce, PR Martovská mokraď (105 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 31.7.2015
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007