logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LKP08 Kontinentálne zaplavované lúky

Zväz: Deschampsion cespitosae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Jarné záplavy na lúkach okolo Malého Horeša s psiarkou lúčnou (Alopecurus pratensis)
Východoslovenská nížina, Malý Horeš, (115 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 13.6.2006
Zväz: Deschampsion cespitosae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Porast s dominanciou ostrice čiernoklasej (Carex melanostachya)
Ipeľská kotlina, Vrbovka, (152 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.5.2008
Zväz: Deschampsion cespitosae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Detail porastu ostrice čiernoklasej (Carex melanostachya)
Ipeľská kotlina, Vrbovka, (152 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.5.2008
Zväz: Deschampsion cespitosae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Aluviálna lúka s plamienkom celistvolistým (Clematis integrifolia) a veronikovcom dlholistým (Pseudolysimachion longifolium)
Záhorská nížina, Niva Moravy, Devínske jazero, (140 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.7.2010
Zväz: Deschampsion cespitosae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Aluviálna lúka s bohatým výskytom kosatca pochybného (Iris spuria) v alúviu rieky Ipeľ
Ipeľská pahorkatina, Malé Kosihy, (120 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 31.5.2019
Zväz: Deschampsion cespitosae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Zaplavovaná lúka so zastúpením druhov - plamienok celistvolistý (Clematis integrifolia) a kukučka lúčna (Lychnis flos-cuculi)
Záhorská nížina, Niva Moravy, (140 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.5.2019
Zväz: Deschampsion cespitosae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vlhkomilný bohatý porast zaplavovanej lúky s bleduľou letnou (Leucojum aestivum), kostihojom lekárskym (Symphytum officinale) a ostricou čiernoklasou (Carex melanostachya)
Podunajská nížina, Martovce, alúvium sútoku Žitavy a Starej Nitry (175 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.2015
Zväz: Deschampsion cespitosae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Letný aspekt po kosbe so skorocelom najvyšším (Plantago altissima)
Podunajská nížina, Komárno, alúvium medzihrádzového priestoru Váhu (105 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.8.2015
Zväz: Deschampsion cespitosae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Po kosbe aluviálnej lúky sa uplatňujú v poraste niektoré druhy letného aspektu, napr. charakteristický druh zaplavovaných lúk vrbica prútnatá (Lythrum virgatum)
Podunajská nížina, Martovce, PR Martovská mokraď (105 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 31.7.2015

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007