logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

BRP06 Travinová vegetácia na brehoch podhorských vodných tokov

Detail obrázku
Asociácia: Rorippo-Phalaridetum arundinaceae, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast chrastnice trsťovníkovitej (Phalaroides arundinacea) na štrkovo-pieskových náplavách v koryte potoka. Prímes ostatných druhov, napr. steblovka splývavá (Glyceria fluitans), veronika potočná (Veronica beccabunga) predstavuje prechod k biotopu BRP07, druhy horčiak pieprový (Persicaria hydropiper), horčiak štiavolistý (Persicaria lapathifolia), či dvojzub listnatý (Bidens frondosa) prechod k biotopu BRP08a
Hnúšťa, údolie potoka Klenovská Rimava, (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 28.8.2023
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007