logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

ALP14 Horské vysokotravinné vápnomilné porasty na skeletnatých pôdach

Asociácia: Convallario majalis-Calamagrostietum variae, zväz: Calamagrostion variae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Spoločenstvo s dominantným smlzom pestrým (Calamagrostis varia), v ktorom sa vyskytuje zvonovec ľaliolistý (Adenophora liliifolia), lazerník širokolistý (Laserpitium latifolium), zlatobyť obyčajná (Solidago virgaurea), jarmanka väčšia (Astrantia major), či čermeľ lesný (Melampyrum sylvaticum)
Slovenský Raj, Pusté Pole, (900 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 22.7.2018

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007