logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

PRA02 Prameniská nížin a pahorkatín bez tvorby penovca

Asociácia: Caricetum remotae, zvz: Caricion remotae, trieda: Montio-Cardaminetea
Zapojené porasty ostrice oddialenej (Carex remota) na pramenisku v PR Jelšovec
Poľana, Hrochoť, PR Jelšovec, (550 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 8.6.2004
Asociácia: Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii, zväz: Caricion remotae, trieda: Montio-Cardaminetea
Pramenisko so žerušnicou horkou (Cardamine amara)
Kremnické vrchy, Harmanec, Racvalová dolina, (875 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 20.6.2006
Subasociácia: Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii calthetosum laetae , zväz: Caricion remotae, trieda: Montio-Cardaminetea
Záružlie močiarne (Caltha palustris) i deväťsil biely (Petasites albus) plošne prekrýva menej nápadnú, ale početne zastúpenú slezinovku striedavolistú (Chrysosplenium alternifolium).
Javorníky, Malý Javorník, pramenisko pod hrebeňom, (971 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 9.5.2008
Subasociácia: Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii calthetosum laetae, zväz: Caricion remotae, trieda: Montio-Cardaminetea
Deväťsil biely (Petasites albus) je pravidelnou súčasťou lesných pramenísk vo flyšových pohoriach
Javorníky, Malý Javorník, pramenisko pod hrebeňom, (971 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 9.5.2008
Zväz: Caricion remotae, trieda: Montio-Cardaminetea
Deväťsil biely (Petasites albus) a krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum) dominujú v mokvavých prameniskách na flyši
Kysuce – Turzovská vrchovina, nad Klokočovom, Jurinovci, (600 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 6.7.2010
Asociácia: Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii, zväz: Caricion remotae, trieda: Montio-Cardaminetea
Prameniskové spoločenstvo v bukovom lese s dominanciou slezinovky striedavolistej (Chrysosplenium alternifolium)
Vtáčnik, V svahy pod vrcholom (1100 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.9.2010

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007