logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

VOD03 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd

Detail obrázku
Asociácia: Hottonietum palustris, zväz: Ranunculion aquatilis, trieda: Potametea
Porast perutníka močiarneho (Hottonia palustris) v zazemnenom mŕtvom ramene Ipľa
Lučenská kotlina, Breznička, (218 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 26.5.2005
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007