logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

VOD03 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd

Detail obrázku
Zväz: Ranunculion aquatilis, trieda: Potametea
Porast submerzných hydrofytov - močiarky vodnej (Batrachium aquatile) a stolístka klasnatého (Myriophyllum spicatum)
Podunajská nížina, Komjatice, štrkovisko, (126 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.5. 1999
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007