logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LES01.1 Vŕbovo-topoľové lužné lesy

Detail obrázku
Asociácia: Salicetum albae, zväz: Salicion albae, trieda: Salicetea purpureae
Mäkký lužný les s dominantami - vŕbou bielou (Salix alba) a topoľom čiernym (Populus nigra)
Podunajská nížina, Bodíky, Šulianske rameno, (119 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.5.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007