logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES01.1 Vŕbovo-topoľové lužné lesy

Asociácia: Salicetum albae, zväz: Salicion albae, trieda: Salicetea purpureae
Vŕbovo-topoľový zaplavený lužný les v aspekte s kvitnúcou kalinou obyčajnou (Viburnum opulus)
Podunajská nížina, Bodíky, (117 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.5.2009
Asociácia: Salicetum albae, zväz: Salicion albae, trieda: Salicetea purpureae
Mäkký lužný les s dominantami - vŕbou bielou (Salix alba) a topoľom čiernym (Populus nigra)
Podunajská nížina, Bodíky, Šulianske rameno, (119 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.5.2009
Asociácia: Salicetum albae, zväz: Salicion albae, trieda: Salicetea purpureae
Úzky polder medzi hrádzou Váhu a lúkami. Pôda bohatá na živiny vyhovuje nitrofilným druhom ako kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria), zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea), hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum) a pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica).
Trnavská pahorkatina, Nové Mesto/Váhom, Sihoť (181 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 18. 6. 2014
Asociácia: Salicetum albae, zväz: Salicion albae, trieda: Salicetea purpureae
Zaplavovaný breh umelej nádrže. Na ťažkej ílovitej pôde rastie kríženec vŕby (Salix x rubens), v podraste dominuje chrastnica trsťovníkovitá (Phalaroides arundinacea).
Chvojnická pahorkatina, Radošovce, vodná nádrž (237 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 7. 8. 2014
Asociácia: Salicetum albae, zväz: Salicion albae, trieda: Salicetea purpureae
Medzi brehom Hrona a okrajom topoľovej monokultúry sa uchoval úzky vŕbový lesík. Nitrofilný podrast so zádušníkom brečtanovitým (Glechoma hederacea) a netýkavkou malokvetou (Impatiens parviflora) dopĺňa v krovitom poschodí nepôvodný druh javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides).
Ipeľská pahorkatina, Čata, povyše mosta (126 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 6. 8. 2014
Asociácia: Salicetum fragilis, zväz: Salicion albae, trieda: Salicetea purpureae
Lužné vŕbové lesy s dominantnou vŕbou krehkou (Salix fragilis)
Oravská kotlina, Nové Ústie, alúvium Jelešne, (611 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 2.8.2016

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007