logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LES01.1 Vŕbovo-topoľové lužné lesy

Detail obrázku
Asociácia: Salicetum albae, zväz: Salicion albae, trieda: Salicetea purpureae
Úzky polder medzi hrádzou Váhu a lúkami. Pôda bohatá na živiny vyhovuje nitrofilným druhom ako kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria), zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea), hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum) a pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica).
Trnavská pahorkatina, Nové Mesto/Váhom, Sihoť (181 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 18. 6. 2014
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007