logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

TRB09 Dealpínske travinno-bylinné porasty na karbonátových substrátoch

Detail obrázku
Zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Dealpínske spoločentvo na dolomitovom substráte s ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans), luskáčom lekárskym (Vincetoxicum hirundinaria), púpavcom sivým (Leontodon incanus) a zervou hlavičkatou (Phyteuma orbiculare)
Strážovské vrchy, Kňaží stôl - Bradlo (561 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.5.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007