logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

TRB09 Dealpínske travinno-bylinné porasty na karbonátových substrátoch

Detail obrázku
Zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné ostrevkové spoločenstvo sa vyskytuje typicky na severnej expozícii a okrem dominantnej ostrevky vápnomilnej (Sesleria albicans) sa uplatňujú teplomilné a dealpínske druhy ako podkovka chochlatá (Hippocrepis comosa), bezobalka sivá (Trinia glauca) a tiež vstavač vojenský (Orchis militaris)
Strážovské vrchy, Nitrica, JZ od obce, (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.5.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007