logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

RAS08 Vápnité slatiny

Detail obrázku
Zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Slatinné rašelinisko s páperníkom úzkolistým (Eriophorum angustifolium) a vstavačovcom májovým (Dactylorhiza majalis)
Veľká Fatra, PR Rojkovské rašelinisko, (440 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.6.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007