logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

RAS08 Vápnité slatiny

Detail obrázku
Zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Slatinné rašelinisko menežované kosením v jarnom aspekte s prvosienkou pomúčenou (Primula farinosa)
Turčianska kotlina, NPR Rakšianske rašelinisko, (515 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.5.2016
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007