logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

RAS08 Vápnité slatiny

Zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Slatinné rašelinisko v letnom aspekte s päťprstnicou obyčajnou (Gymnadenia conopsea) a kruštíkom močiarnym (Epipactis palustris)
Veľká Fatra, PR Rojkovské rašelinisko, (440 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.7.2009
Zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Jarný aspekt slatinného rašeliniska s ostricou Davallovou (Carex davalliana) a prvosienkou pomúčenou (Primula farinosa)
Horehronské podolie, Telgárt, PR Meandre Hrona, (840 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.5.2009
Zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Slatinné rašelinisko s páperníkom úzkolistým (Eriophorum angustifolium) a vstavačovcom májovým (Dactylorhiza majalis)
Veľká Fatra, PR Rojkovské rašelinisko, (440 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.6.2009
Zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Slatinné rašelinisko menežované kosením v jarnom aspekte s prvosienkou pomúčenou (Primula farinosa)
Turčianska kotlina, NPR Rakšianske rašelinisko, (515 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.5.2016
Zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Slatinné rašelinisko s výskytom vzácneho všivca žezlovitého (Pedicularis sceptrum-carolinum), päťprstnicou obyčajnou (Gymnadenia conopsea) a krvavcom lekárskym (Sanguisorba officinalis)
Popradská kotlina, Spišská Belá, NPR Belianske lúky, (700 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.7.2009
Asociácia: Caricetum davallianae, zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Porasty slatín s vysokým obsahom báz sú z diaľky nápadne porastami páperníkov (Eriophorum)
Popradská kotlina, Šarpanec, Vysoká bazička, (695 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 20.6.2006
Asociácia: Carici flavae-Cratoneuretum filicini, zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Slatina s ostricou šupinatoplodou (Carex lepidocarpa) a páperníkmi (Eriophorum sp.)
Strážovské vrchy, Hanušová, 1,5 km západne od Čičmian, (730 m n.m.)
Foto: Martina Pepichová, 16.6.2005
Asociácia: Carici flavae-Cratoneuretum filicini, zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Slatina v aspekte s páperníkom úzkolistým (Eriophorum angustifolium), p. širokolistým (E. latifolium), vstavačovcom májovým (Dactylorhiza majalis), iskerníkom prudkým (Ranunculus acris), pichliačom potočným (Cirsium rivulare) a p. močiarnym (Cirsium palustre)
Strážovské vrchy, Hanušová, 1,5 km západne od Čičmian, (730 m n.m.)
Foto: Martina Pepichová, 16.6.2005
Asociácia: Schoenetum ferruginei, Zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Riedke husto trsnaté porasty šašiny hrdzavej (Schoenus ferrugineus) v blízkosti výverov minerálnej vody
Liptovská kotlina, Stankovany, (440 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.7.2009
Asociácia: Schoenetum ferruginei, Zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Husto trsnaté spoločenstvo určuje jeho dominanta - vzácny a ohrozený druh šašina hrdzavá (Schoenus ferrugineus). V poraste s vysokou hladinou vody sa vyskytuje aj vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)
Rajecká kotlina, PR Šujské rašelinisko, (484 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.6.2011

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007