logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

TRB09 Dealpínske travinno-bylinné porasty na karbonátových substrátoch

Detail obrázku
Zväz: Diantho lumnitzerii-Seslerion, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermný porast na vápenci s ostricou nízkou (Carex humilis), kostravou tvrdou (Festuca pallens) a ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans) s výrazným klinčekom včasným Lumnitzerovým (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri) a mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparissias).
Považský Inovec, PR Holé brehy, (510 m n. m.)
Foto: Helena Rosinová, 7.6.2006
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007