logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

RAS08 Vápnité slatiny

Detail obrázku
Zväz: Caricion davallianae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Slatinné rašelinisko s výskytom vzácneho všivca žezlovitého (Pedicularis sceptrum-carolinum), päťprstnicou obyčajnou (Gymnadenia conopsea) a krvavcom lekárskym (Sanguisorba officinalis)
Popradská kotlina, Spišská Belá, NPR Belianske lúky, (700 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.7.2009
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007