logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

VOD10 Trstinové porasty mokradí

Detail obrázku
Asociácia: Glycerietum maximae, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Na brehu kanála tvorí porast steblovka vodná (Glyceria maxima) v sprievode roripy obojživelnej (Rorippa amphibia)
Východoslovenská nížina, Malá Krčava, (100 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 5.5.2013
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007