logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

VOD10 Trstinové porasty mokradí

Detail obrázku
Asociácia: Phalaridetum arundinaceae, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Vysokobylinné močiarne porasty s dominantnou chrastnicou trsťovníkovitou (Phalaroides arundinacea)
Ipeľská kotlina, Vrbovka, (148 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 5.6.2015
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007