logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LES01.1 Vŕbovo-topoľové lužné lesy

Detail obrázku
Asociácia: Salicetum albae, zväz: Salicion albae, trieda: Salicetea purpureae
Medzi brehom Hrona a okrajom topoľovej monokultúry sa uchoval úzky vŕbový lesík. Nitrofilný podrast so zádušníkom brečtanovitým (Glechoma hederacea) a netýkavkou malokvetou (Impatiens parviflora) dopĺňa v krovitom poschodí nepôvodný druh javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides).
Ipeľská pahorkatina, Čata, povyše mosta (126 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 6. 8. 2014
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007