logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

LES01.1 Vŕbovo-topoľové lužné lesy

Detail obrázku
Asociácia: Salicetum fragilis, zväz: Salicion albae, trieda: Salicetea purpureae
Lužné vŕbové lesy s dominantnou vŕbou krehkou (Salix fragilis)
Oravská kotlina, Nové Ústie, alúvium Jelešne, (611 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 2.8.2016
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007