logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

SLA03 Panónske steblovcové slaniská

Detail obrázku
Asociácia: Camphorosmetum annuae, zväz: Puccinellion limosae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Pionierske spoločenstvo na najviac zasolených plochách tvoriacich slané oko. Okraje slaného oka sú porastené dominantnou gáfrovkou ročnou (Camphorosma annua). Okolitú vegetáciu tvoria zapojené subhalofilné porasty s limonkou Gmelinovou (Limonium gmelinii) a palinou slanomilnou (Artemisia santonicum).
Podunajská nížina, NPR Kamenínske slanisko (120 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.8.2016
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007