logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

SLA03 Panónske steblovcové slaniská

Zväz: Puccinellion limosae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Nízky porast slanomilného druhovo chudobného spoločenstva s astričkou panónskou (Tripolium pannonicum) a steblovcom odstávajúcim (Puccinellia distans). Spoločenstvo vytvára slané oko medzi ruderalizovaným trávnym porastom smlzu kroviskového (Calamagrostis epigejos) a pýru plazivého (Elytrigia repens)
Podunajská nížina, Šurany, slanisko Čiky, (116 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 28.8.2016
Zväz: Puccinellion limosae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Nízky porast spoločenstva s astričkou panónskou (Tripolium pannonicum) v jesennom aspekte. Spoločenstvo vytvára slané oko.
Podunajská nížina, Šurany, slanisko Čiky, (116 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.10.2013
Zväz: Puccinellion limosae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Porast astričky panónskej (Tripolium pannonicum) na zasolenej pôde
Podunajská nížina, Šurany, slanisko Čiky, (116 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 4.10.2013
Asociácia: Camphorosmetum annuae, zväz: Puccinellion limosae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Pionierske spoločenstvo na najviac zasolených plochách tvoriacich slané oko. Okraje slaného oka sú porastené dominantnou gáfrovkou ročnou (Camphorosma annua). Okolitú vegetáciu tvoria zapojené subhalofilné porasty s limonkou Gmelinovou (Limonium gmelinii) a palinou slanomilnou (Artemisia santonicum).
Podunajská nížina, NPR Kamenínske slanisko (120 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.8.2016
Zväz: Puccinellion limosae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Slané oká s vyzrážanými soľami na povrchu so sporadickou vegetáciou halofytov
Podunajská nížina, Močenok, CHA Siky, (130m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 4.8.2010

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007