logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

SLA03 Panónske steblovcové slaniská

Detail obrázku
Zväz: Puccinellion limosae, trieda: Festuco-Puccinellietea
Slané oká s vyzrážanými soľami na povrchu so sporadickou vegetáciou halofytov
Podunajská nížina, Močenok, CHA Siky, (130m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 4.8.2010
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007