logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

BRP07 Pobrežná vegetácia potokov

Detail obrázku
Asociácia: Beruletum erectae, zväz: Sparganio-Glycerion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast berly vzpriamenej (Berula erecta) na pramenisku vyvieračky
Slovenský kras, Koniarska planina, vyvieračka Gemerskoteplickej jaskyne, (260 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.4.2019
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007