logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

BRP07 Pobrežná vegetácia potokov

Zväz: Sparganio-Glycerion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Štrkové nánosy rieky Hron tvoria optimálne stanovište pre steblovku splývavú (Glyceria fluitans). Vo vode porasty stolístka klasnatého (Myriophyllum spicatum).
Žiarska kotlina, Žiar nad Hronom, rieka Hron, (280 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, september 2005
Asociácia: Beruletum erectae, zväz: Sparganio-Glycerion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Berla vzpriamená (Berula erecta) v kvetnom aspekte na brehu nížinného toku vytvára spoločenstvo, ktoré je v riečnom koryte v kontakte s leknicou žltou (Nuphar lutea)
Podunajská nížina, Dunajský Klátov, Klátovské rameno (114 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 11.7.2005
Asociácia: Beruletum erectae, zväz: Glycerio-Sparganion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Pobrežný porast berly vzpriamenej (Berula erecta) v odvodňovacom kanáli s pomaly tečúcou vodou na okraji lužného lesa. Monodominantný porast spestruje záružlie močiarne (Caltha palustris)
Podunajská nížina, niva rieky Nitry, PR Chynoriansky luh (170 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.4.2012
Asociácia: Beruletum erectae, zväz: Sparganio-Glycerion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Berla vzpriamená (Berula erecta) vypĺňa celé koryto kanála. Na okrajoch vyrastá ostrica ostrá (Carex acutiformis).
Chvojnická pahorkatina, Koválovec, (270 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.3.2017
Asociácia: Beruletum erectae, zväz: Sparganio-Glycerion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast berly vzpriamenej (Berula erecta) na pramenisku vyvieračky
Slovenský kras, Koniarska planina, vyvieračka Gemerskoteplickej jaskyne, (260 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.4.2019
Asociácia: Glycerietum notatae, zväz: Sparganio-Glycerion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Okraje menších potokov osídľujú porasty s dominanciou steblovky riasnatej (Glyceria notata) a veroniky potočnej (Veronica beccabunga).
Muránska planina, sedlo Zbojská, Kučalašský potok (792 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 30.6.2023

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007