logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

BRP07 Pobrežná vegetácia potokov

Detail obrázku
Asociácia: Glycerietum notatae, zväz: Sparganio-Glycerion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Okraje menších potokov osídľujú porasty s dominanciou steblovky riasnatej (Glyceria notata) a veroniky potočnej (Veronica beccabunga).
Muránska planina, sedlo Zbojská, Kučalašský potok (792 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 30.6.2023
Predchádzajúci obrázok v biotope  Prehľad fotiek v biotope  Nasledujúci obrázok v biotope

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007