logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

RAS03 Vrchoviskové šlenky a jazierka

Asociácia: Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae, zväz: Scheuchzerion palustris, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Zazemňujúce sa pliesko v lesnom poraste pod Štrbským Plesom, s viacerými vzácnymi druhmi: kľukva močiarna (Oxycoccus palustris), ostrica barinná (Carex limosa), ostrica málokvetá (Carex pauciflora), blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris) a s bohatou vrsvou machorastov.
Popradská kotlina, Štrbské Pleso, (1250 m n.m.)
Foto: Katarína Žlkovanová, 6.6.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007