logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

XX04b Ruderálne porasty nízkych terofytov na zošľapovaných pôdach

Asociácia: Matricario-Polygonetum arenastri, zväz: Polygono-Coronopodion, trieda: Polygono arenastri-Poëtea annuae
Zošľapávané spoločenstvo na poľnej ceste s dominantným stavikrvom vtáčím (Polygonum aviculare)
Podunajská nížina, Nitra, poľná cesta pri potoku Dobrotka, (140 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.9.2001
Zväz: Polygono-Coronopodion, trieda: Polygono arenastri-Poëtea annuae
Zošľapávané spoločenstvo na dlažbe železničnej stanici s rumančekom diskovitým (Matricaria discoidea), stavikrvom vtáčím (Polygonum aviculare) a lipnicou ročnou (Poa annua)
Vysoké Tatry, Nová Polianka, železničná stanica, (1040 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál , 11.7.2008
Asociácia: Sagino procumbentis-Bryetum argentei, zväz: Saginion procumbentis, trieda: Polygono arenastri-Poëtea annuae
Zošľapované spoločenstvo s machovičkou položenou (Sagina procumbens) v štrbinách mestskej dlažby
Štiavnické vrchy, Banská Štiavnica, Radničné nám. (630 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.5.2013
Zväz: Saginion procumbentis, trieda: Polygono arenastri-Poëtea annuae
Kozmopolitná pečeňovka (Marchantia polymorpha) často rastie v štrbinách mestskej dlažby.
Trnava, Tomášikova ul. (148 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 5.9.2016

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007