logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

XX04d Teplomilné ruderálne porasty s prevahou dvojročných a vytrvalých druhov na vysychavých pôdach

Zväz: Arction lappae, trieda: Artemisietea vulgaris
Ruderálne spoločenstvo vysokých viacročných hemikraptofytov s lopúchmi (Arctiumsp.), čakankou obyčajnou (Cichorium intybus), palinou obyčajnou (Artemisia vulgaris) a jačmeňom myším (Hordeum murinum)
Podunajská nížina, Zlaté Moravce, stanica SAD, (194 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, júl 1999
Zväz: Onopordion acanthii, trieda: Artemisietea vulgaris
Okraj obilného lánu s ostropsom obyčajným (Onopordum acanthium), hadincom obyčajným (Echium vulgare) a lipkavcom pravým (Galium verum)
Borská nížina, Malacky, opustené pole na Perneckej ceste
Foto: Milan Valachovič, 22.6.2005
Zväz: Onopordion acanthii, trieda: Artemisietea vulgaris
Teplomilné ruderálne spoločenstvo na narušenom okraji dráhy tankodromu s ostropsom obyčajným (Onopordum acanthium), bodliakom tŕnitým (Carduus acanthoides), rumanovcom farbiarskym (Cota tinctoria) a hadincom obyčajným (Echium vulgare). Do porastu prenikajú aj prirodzené xerotermné druhy ako mednička brvitá (Melica ciliata) alebo rozchodník šesťradový (Sedum sexangulare)
Tribeč, Pohranice, Kolíňanský vrch, vojenský výcvikový priestor, (280 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 21.6.2008
Asociácia: Echio-Melilotetum, zväz: Dauco-Melilotion, trieda: Artemisietea vulgaris
Jedno z najbežnejších teplomilných ruderálnych spoločenstiev na okraji dráhy tankodromu s dominantným hadincom obyčajným (Echium vulgare) v kvitnúcom aspekte
Tribeč, Pohranice, Kolíňanský vrch, vojenský výcvikový priestor, (280 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 21.6.2008
Zväz: Onopordion acanthii, trieda: Artemisietea vulgaris
Okraj poľa s ostropsom obyčajným (Onopordum acanthium).
Trnavská pahorkatina, Hrnčiarovce nad Parnou (150 m n. m.).
Foto: Milan Valachovič, 13.6.2016
Zväz: Onopordion acanthi, trieda: Artemisietea vulgaris
Hustý porast s ostropsom obyčajným (Onopordum acanthium) na smetisku za dedinou
Štiavnické vrchy, Čajkov, opustené vinice za dedinou, (220 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 19.5.2008
Asociácia: Hyoscyamo-Conietum maculati, zväz: Arction lappae, trieda: Artemisietea vulgaris
Nitrofilné ruderálne spoločenstvo s dominantným bolehlavom škvrnitým (Conium maculatum) na okraji poľnej cesty. V druhovo chudobnom poraste sa vyskytuje aj bodliak tŕnitý (Carduus acanthoides)
Nitrianska pahorkatina, Lukáčovce, (160 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.6.2008
Asociácia: Sisymbrio orientalis-Xeranthemetum annui, zväz: Onopordion acanthii, trieda: Artemisietea vulgaris
Xerotermné ruderálne spoločenstvo s nápadným aspektom suchokvetu ročného (Xeranthemum annuum). Piesočnatý substrát indikuje gypsomilka metlinatá (Gypsophilla paniculata)
Podunajská nížina, Marcelová, v blízkosti cintorína, (123 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.6.2008
Asociácia: Echio-Melilotetum, zväz: Dauco-Melilotion, trieda: Artemisietea vulgaris
Teplomilné ruderálne spoločensto s hadincom obyčajným (Echium vulgare) a komonicou lekárskou (Melilotus officinalis) na nádvorí zrúcanín hradu
Fiľakovo, Fiľakovský hrad (205 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.5.2011
Asociácia: Sisymbrio orientalis-Xeranthemetum annui, zväz: Onopordion acanthii, trieda: Artemisietea vulgaris
Xerotermné ruderálne spoločenstvo so suchokvetom ročným (Xeranthemum annuum) osídľuje sypké substráty na svahoch cestných zárezov. V poraste sa vyskytuje aj pýr plazivý (Elytrigia repens)
Považský Inovec, Hlohovec, severný okraj mesta, (180 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.6.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007