logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

VOD06 Makrofytná vegetácia nížinných až horských tečúcich vôd

Zväz: Batrachion fluitantis, trieda: Potametea
Koryto Turca porastené močiarkou vodnou (Batrachium aquatile)
Turčianska kotlina, Socovce, rieka Turiec, (440 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 19.7.2007
Zväz: Batrachion fluitantis, trieda: Potametea
Splývajúce porasty močiarky vodnou (Batrachium aquatile) v koryte Turca
Turčianska kotlina, Moškovec, rieka Turiec, (445 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 18.7.2007
Zväz: Batrachion fluitantis, trieda: Potametea
Hviezdoš močiarny (Callitriche palustris) vo forme ponorených kobercov spolu s berlou vzpriamenou (Berula erecta) vypĺňa koryto antropicky silne ovplyvneného potoka
Borská nížina, Malacky, Mlynský náhon, (160 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 28.9.2008
Zväz: Batrachion fluitantis, trieda: Potametea
Porast močiarky (Batrachium) v koryte Hrona na Horehroní
Horehronské podolie, Beňuš, (550 m n.m.)
Foto: Marián Jasík, 2007
Asociácia: Potamogetonetum denso-nodosi, zväz: Batrachion fluitantis, trieda: Potametea
Čepele listov červenavca uzlatého (Potamogeton nodosus) plávajú na vodnej hladine malého nížinného toku, pod hladinou sú vzplývavé stužkovité listy ježohlava jednoduchého (Sparganium emersum). Brehový lem - steblovka vodná (Glyceria maxima)
Borská nížina, Kúty, skanalizovaný potok (153 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 13.8.2005
Asociácia: Potamogetonetum denso-nodosi, zväz: Batrachion fluitantis, trieda: Potametea
Porast červenavca uzlatého (Potamogeton nodosus) na Tuhárskom potoku
Lučenská kotlina, Lučenec, (190 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 1.8.2005
Asociácia: Potamogetonetum denso-nodosi, zväz: Batrachion fluitantis, trieda: Potametea
Porast červenavca uzlatého (Potamogeton nodosus) vo vodnej nádrži
Krupinská planina, Kosihovce - Opavské Lazy, VN Kosihovská Bukovinka, (500 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 25.7.2008
Asociácia: Potamogetonetum denso-nodosi, zväz: Batrachion fluitantis, trieda: Potametea
Deatail porastu červenavca uzlatého (Potamogeton nodosus) vo vodnej nádrži
Krupinská planina, Opavské Lazy, VN Kosihovská Bukovinka, (500 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 25.7.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007