logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LKP04 Striedavo vlhké bezkolencové lúky

Zväz: Molinion caeruleae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Kosatec sibírsky (Iris sibirica) je častý druh bezkolencových lúk
Ostrôžky, Budinské lazy
Foto: Richard Hrivnák, 27.5.2008
Zväz: Molinion caeruleae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Bohatý porast kosatca sibírskeho (Iris sibirica)
Laborecká vrchovina, PR Hostovické lúky, (320 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.5.2018
Zväz: Molinion caeruleae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Kosatec sibírsky (Iris sibirica) na vlhkej bezkolencovej lúke
Borská nížina, Rohožník, Konopiská, (225 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 31.5.2004
Zväz: Molinion caeruleae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Bezkolencové lúky v neskoroletnom aspekte s bezkolencom belasým (Molinia caerulea), horcom pľúcnym (Gentiana pneumonanthe) a kosienkou farbiarskou (Serratula tinctoria)
Pohronský Inovec, Machulince, Hradecké lúky, (580 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.8.2005
Asociácia: Molinietum caeruleae, zväz: Molinion caeruleae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Suchší typ bezkolencovej lúky v letnom aspekte s klinčekom pyšným (Dianthus superbus) a omanom vŕbolistým (Inula salicina)
Záhorská nížina, NPR Abrod, (155 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 11.7.2003
Asociácia: Molinietum caeruleae, zväz: Molinion caeruleae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Suchší typ bezkolencovej lúky v letnom aspekte s betonikou lekárskou (Betonica officinalis), jagavkou konáristou (Anthericum ramosum) a lazerníkom pruským (Laserpitium prutenicum)
Záhorská nížina, NPR Abrod, (155 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 11.7.2009
Asociácia: Molinietum caeruleae, zväz: Molinion caeruleae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
V bezkolencovej lúke našiel útočisko aj vzácny mečík močiarny (Gladiolus palustris)
Záhorská nížina, NPR Abrod, (155 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 11.7.2009
Asociácia: Molinietum caeruleae, zväz: Molinion caeruleae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Bezkolencová lúka v neskoroletnom aspekte s čertkusom lúčnym (Succisa pratensis). V pravidelne kosenom poraste je výskyt bezkolenca (Molinia) sporadický
Štiavnické vrchy, PR Holý vrch, (590 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 31.8.2014
Asociácia: Molinietum caeruleae, zväz: Molinion caeruleae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Bezkolencová lúka po skosení v letnom aspekte s čertkusom lúčnym (Succisa pratensis)
Vtáčnik, Oslany - Lubianka, (440 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.8.2014
Asociácia: Molinietum caeruleae, zväz: Molinion caeruleae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Okrem dominantného bezkolenca (Molinia) vytvárajú neskoro letný farebný aspekt čertkus lúčny (Succisa pratensis) a kosienka farbiarska (Serratula tinctoria)
Vtáčnik, Oslany - Lubianka, (440 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.8.2014
Zväz: Molinion caeruleae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Lúka s indikačnými druhmi Molinion- hojným olšovníkom rascolistým (Selinum carvifolia) a sporadickým horcom pľúcnym (Gentiana pneumonanthe). Bezkolenec (Molinia) sa v poraste nevyskytuje
Vihorlatské vrchy, Ptičie, (280 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.9.2023

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007