logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

BRP01 Štrkové lavice bez vegetácie

Bez vegetačných jednotiek
Štrkové lavice sa vytvárajú v divočiacom koryte rieky. Na starších laviciach sa v sukcesnom vývoji tvoria vo vegetačnej mozaike biotopy BRP02, BRP03 a skoré sukcesné štádiá biotopu BRP04
Podtatranská kotlina, rieka Belá (741 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.6.2019
Bez vegetačných jednotiek
Kamenité až balvanité nánosy na okraji horského toku vytvorené silou prúdiacej vody.
Západné Tatry, Podbanské, Kôprovský potok (1087 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 13.8.2020

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007