logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

BRP09 Bylinné lemové porasty na brehoch nížinných riek

Asociácia: Cuscuto europaeae-Convolvuletum sepium, zväz: Senecionion fluviatilis, trieda: Galio-Urticetea
Variant spoločenstva s dominantným popínavým neofytom ježatcom laločnatým (Echinocystis lobata), s výskytom netýkavky žliazkatej (Impatiens glandulifera), pŕhľavy dvojdomej (Urtica dioica) v záplavovom území rieky Moravy
Borská nížina, Brodské, inundačné územie Moravy, (152 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 13.8.2005
Asociácia: Cuscuto europaeae-Convolvuletum sepium, zväz: Senecionion fluviatilis, trieda: Galio-Urticetea
Brehový porast na náplavách riečky s vŕbicou vrbolistou (Lythrum salicaria), steblovkou vodnou (Glyceria maxima), ježatkou kuriou (Echinochloa crus-galii) a lianovitým inváznym ježatcom laločnatým (Echinocystis lobata)
Krupinská planina, Plášťovce, pri moste cez Krupinicu, (140 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.8.2008
Asociácia: Convolvulo-Epilobietum hirsuti, zväz: Senecionion fluviatilis, trieda: Galio-Urticetea
Brehový porast odvodňovacieho kanála s vŕbovkou chlpatou (Epilobium hirsutum) a bylinnou lianou - povojou plotnou (Calystegia sepium), ktorá ako oporu využíva pálku širokolistú (Typha latifolia)
Podunajská nížina, Žitavská niva, Vráble, Telinský potok, (158 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 22.7.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007