logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

BRP04 Brehy horských vodných tokov a ich krovitá vŕbová vegetácia

Zväz: Salicion elaeagno-daphnoidis, trieda: Salicetea purpureae
Húštiny s vŕbou sivou (Salix elaeagnos) lemuje na brehu rieky Belá smlz patrsťový (Calamagrostis pseudophragmites) a zriedkavo aj myrikovka nemecká (Myricaria germanica)
Podtatranská kotlina, Podbanské, rieka Belá (930 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 13. 8. 2013
Asociácia: Salicetum elaeagno-purpureae, zväz: Salicion elaeagno-daphnoidis, trieda: Salicetea purpureae
Porasty s vŕbou sivou (Salix elaeagnos) na brehu potoka v Ľubochnianskej doline
Veľká Fatra, Ľubochnianska dolina, (785 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 29.7.2014
Asociácia: Salicetum purpureae, zväz: Salicion elaeagno-daphnoidis, trieda: Salicetea purpureae
Porast vŕby purpurovej (Salix purpurea) na brehu Polhoranky
Oravská kotlina, Rabča, (622 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák , 2.8.2016
Asociácia: Salicetum elaeagno-purpureae, zväz: Salicion elaeagno-daphnoidis, trieda: Salicetea purpureae
Starší porast s dominantnou vŕbou sivou (Salix elaeagnos) nemá tak druhovo bohatý bylinný podrast ako mladé vývojové štádiá
Podtatranská kotlina, Pribylina, rieka Belá (800 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.6.2023

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007