logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

BRP02 Štrkové lavice so smlzom patrsťovým

Asociácia: Tussilagini farfarae-Calamagrostietum pseudophragmitae, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmiti-Magnocaricetea
Typicky vyvinutý porast smlzu patrsťového (Calamagrostis pseudophragmites) na riečnych náplavách horného toku Hrona
Horehronské podolie, Hron medzi Šumiacom a Telgártom, (815 m n.m.)
Foto: Marián Jasík, 2007
Asociácia: Tussilagini farfarae-Calamagrostietum pseudophragmitae, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmiti-Magnocaricetea
Porast s dominanciou smlzu patrsťového (Calamagrostis pseudophargmites) na kamenitých náplavách rieky Belá
Podtatranská kotlina, Pribylina, (741 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 30.6.2020
Asociácia: Tussilagini farfarae-Calamagrostietum pseudophragmitae, zväz: Phalaridion arundinaceae, trieda: Phragmiti-Magnocaricetea
V brehovom poraste na štrkových náplavách sa okrem dominantného smlzu patrsťového (Calamagrostis pseudophragmites) uplatňujú aj druhy suchších stanovíšť, napr. divozel malokvetý (Verbascum thapsus), vratič obyčajný (Tanacetum vulgare), alebo komonica biela (Melilotus albus)
Popradská kotlina, Veľká Lomnica, Studený potok, (650 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.7.2023

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007