logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

XX01 Rúbaniská s prevahou bylín a tráv

Spoločenstvo s Calamagrostis epigejos, zväz: Fragarion vescae, trieda: Epilobietea angustifolii
Stabilizované rúbaniskové spoločenstvo s dominantným silným kompetítorom - smlzom kroviskovým (Calamagrostis epigejos)
Tribeč, Krásny vrch, (566 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.10.2007
Zväz: Epilobion angustifolii, trieda: Epilobietea angustifolii
V rúbaniskovom spoločenstve na plochách postihnutých veternou kalamitou dominujú kyprina úzkolistá (Chamerion angustifolium) a starček vajcovitolistý (Senecio ovatus)
Vysoké Tatry, Nová Polianka, (1060 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 11.7.2008
Zväz: Fragarion vescae, trieda: Epilobietea angustifolii
Rúbaniskové spoločenstvo po dubohrabovom lese na vápencovom substráte s ľuľkovcom zlomocným (Atropa bella-donna) a machovkou čarašňovou (Physalis alkekengii)
Tribeč, Sedlo pod Žibricou, (400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.10.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007