logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

XX05 Úhory a extenzívne obhospodarované polia

Zväz: Caucalidion lappulae, trieda: Stellarietea mediae
Poľný úhor v jarnom aspekte s hlaváčikom letným (Adonis aestivalis), hlaváčikom plamenným (Adonis flammea) a vesnovkou obyčajnou (Cardaria draba)
Tribeč, Nitra, opustené pole hraničiace s PR Lupka (180 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.5. 1992
Zväz: Caucalidion lappulae, trieda: Stellarietea mediae
Segetálny porast na okraji poľa s makom vlčím (Papaver rhoeas), ostrôžkou poľnou (Consolida regalis) a úhorníkom liečivým (Descurainia sophia)
Podunajská nížina, Nitrianska pahorkatina, Šurianky, (180 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.5.2007
Zväz: Caucalidion lappulae, trieda: Stellarietea mediae
Segetálne spoločenstvo na okraji jačmenného poľa s metličkou obyčajnou (Apera spica-venti), makom vlčím (Papaver rhoeas) a ostrôžkou poľnou (Consolida regalis)
Považské podolie, Nové Mesto nad Váhom, štrkoviská Zelená voda, (187 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.6.2008
Zväz: Caucalidion lappulae, trieda: Stellarietea mediae
Segetálny porast na okraji poľa s makom vlčím (Papaver rhoeas), ostrôžkou poľnou (Consolida regalis) a úhorníkom liečivým (Descurainia sophia)
Trnavská pahorkatina, Hrnčiarovce nad Parnou (150 m n. m.).
Foto: Milan Valachovič, 13.6.2016
Zväz: Caucalidion lappulae, trieda: Stellarietea mediae
Segetálne spoločenstvo v ražnom poli s nevädzou poľnou (Cyanus segetum), parumančekom nevoňavým (Tripleurospermum inodorum), metličkou obyčajnou (Apera spica-venti) a kúkoľom poľným (Agrostemma githago)
Hriňová, Skliarovo, (640 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.6.2009
Zväz: Caucalidion lappulae, trieda: Stellarietea mediae
Segetálne spoločenstvo v repkovom poli s makom vlčím (Papaver rhoeas), parumančekom nevoňavým (Tripleurospermum perforatum) a rumanom roľným (Anthemis arvensis)
Považský Inovec, Záhrada, (300 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.6.2013
Zväz: Caucalidion lappulae, trieda: Stellarietea mediae
Segetálne spoločenstvo v jačmennom poli v aspekte s rumanom roľným (Anthemis arvensis), parumančekom nevoňavým (Tripleurospermum inodorum), makom vlčím (Papaver rhoeas), nevädzou poľnou (Cyanus segetum) a metličkou obyčajnou (Apera spica-venti)
Ostrôžky, Rakytné, pod Pľutovým vrchom, (700 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.6.2009
Zväz: Caucalidion lappulae, trieda: Stellarietea mediae
Okraj pšeničného poľa, kde nezasiahli postreky pesticídov zdobí porast rumanu rakúskeho (Anthemis austriaca) a maku vlčieho (Papaver rhoeas)
Podunajská nížina, Obid, (116 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál , 21.5.2009
Asociácia: Rhinantho-Avenetum fatuae, zväz: Caucalidion lappulae, trieda: Stellarietea mediae
Segetálne spoločenstvo s rumanom roľným (Anthemis arvensis), vikou huňatou (Vicia villosa) a štrkáčom kohútikovým (Rhinanthus alectorolophus)
Hriňová, Skliarovo, (640 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál , 25.6.2009
Rad: Centaureetalia cyani, trieda: Stellarietea mediae
Segetálne spoločenstvo v poli horčice bielej (Sinapis alba) s čistcom močiarnym (Stachys palustris), parumančekom nevoňavým (Tripleurospermum perforatum) a pyštekom obyčajným (Linaria vulgaris)
Považský Inovec, Beckov, polia východne od obce, (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.6.2008
Rad: Centaureetalia cyani, trieda: Stellarietea mediae
Na poli facélie vratičolistej (Phacelia tanacetifolia) sa vyskytuje segetálne spoločenstvo s durmanom obyčajným (Datura stramonium) a láskavcom ohnutým (Amaranthus retroflexus)
Nitrianska pahorkatina, Lukáčovce, (160 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál , 29.6.2008
Zväz: Eragrostion, trieda: Stellarietea mediae
Ruderálne spoločenstvo na zošľapanom piesčitom substráte je tvorené najmä prostrátnymi druhmi ako portulaka zeleninová (Portulaca oleracea), prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon), ježatka kuria (Echinochloa crus-galii) a stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare). Z iných zväčša terofytných druhov sa vyskytuje láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), alebo ruman rusínsky (Anthemis ruthenica)
Podunajská nížina, Marcelová, pri cintoríne, (123 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.6.2008
Zväz: Spergulo arvensis-Erodion cicutariae, trieda: Stellarietea mediae
Spoločenstvo burín v kukuričnom poli s ibištekom trojdielnym (Hibiscus trionum), prosom siatym (Panicum miliaceum) a pupencom roľným (Convolvulus arvensis)
Podunajská nížina, Iža, pole pri Bokrošskom slanisku, (110 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.6.2008
Zväz: Veronico-Euphorbion, trieda: Stellarietea mediae
Segetálne spoločenstvo vo vinohrade so starčekom obyčajným (Senecio vulgaris), hviezdicou prostrednou (Stellaria media) a mliečnikom kolovratcovým (Tithymalus helioscopia)
Tribeč, Nitra, mestská časť Zobor, (220 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, júl 2001
Zväz: Veronico-Euphorbion, trieda: Stellarietea mediae
Spoločenstvo burín viníc má optimum na jar. Dominujú hluchavka purpurová (Lamium purpureum), hviezdica prostredná (Stellaria media) a veronika perzská (Veronica persica)
Malé Karpaty, Vinosady, vinice, (190 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.3.2010

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007