logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

XX02 Rúbaniská s prevahou drevin

Zväz: Sambuco-Salicion capreae, trieda: Epilobietea angustifolii
Vegetácia polomu v pôvodne smrekovom lese s hojným zastúpením jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia)
Vysoké Tatry, Žabia Bielovodská dolina, (cca 1200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.7.2008
Zväz: Sambuco-Salicion capreae, trieda: Epilobietea angustifolii
Vegetácia pionierskych drevín, s prevahou jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia)
Vysoké Tatry, Zadné Meďodoly, (1350 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.6.2015

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007