logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

XX07 Porasty neofytných bylín

Spoločenstvo s Bunias orientalis
Porast roripovníka východného (Bunias orientalis)
Liptovská kotlina, Važec, železničná stanica, (810 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.6.2004
Spoločenstvo s Impatiens glandulifera
Porast inváznej netýkavky žliazkatej (Impatiens glandulifera)
Pohronský Inovec, Stará Huta, (460 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.6.2000
Porast s Fallopia japonica
Porast invázneho pohánkova japonského (Fallopia japonica)
Podunajská nížina, Gbelce, okraj cesty do Svodína, (120 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.9.2001
Zväz: Senecionion fluviatilis, trieda: Galio-Urticetea
Porast inváznych neofytov netýkavky žliazkatej (Impatiens glandulifera) a slnečnice hľuznatej (Helianthus tuberosus) na brehu Hrona
Žiarska kotlina, Žiar nad Hronom, (280 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, september 2005
Porast s Phytolacca americana
Lýčidlo americké (Phytolacca americana) - neofyt hojne rozšírený na rúbaniskách borovicových monokultúr Záhoria
Borská nížina, Malacky, Červený kríž, (180 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 22.06.2008
Porast s Helianthus tuberosus
Polia na Záhorí sú lemované atraktívnym topinamburom (Helianthus tuberosus).
Borská nížina, Malacky, Dolný koniec, (160 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 03.10.2009
Porast s Helianthus tuberosus
Populácie vegetatívne sa šíriacej slnečnice hľúznatej (Helianthus tuberosus) na brehoch rieky
Podunajská nížina, Nitrianska niva, Jelšovce, pri moste cez rieku Nitru, (148 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.9.2009
Trieda: Robinietea
Neofyt glejovka americká (Asclepias syriaca) invaduje na Záhorí lokálne do agátových porastov, menej často aj do lesných škôlok s borovicou
Borská nížina, Malacky, Vampíl (170 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 24.6.2004
Trieda: Robinietea
Na šírenie lietajúcich semien glejovky americkej (Asclepias syriaca) má pozitívny účinok aj vietor, ktorý vyvolávajú prechádzajúce vlaky
Borská nížina, Malacky, Vampíl (170 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 5.12.2008
Asociácia: Chenopodietum botryos, zväz: Salsolion ruthenicae, trieda: Stellarietea mediae
Terofytné teplomilné ruderálne spoločenstvo na výsypke skeletnatého substrátu melafýrových hornín s mrlíkom strapcovým (Chenopodium botrys) sa udržuje aj po desaťročiach
Malé Karpaty, Lošonec, lom SZ od obce, (320 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.9.2010
Asociácia: Chenopodietum botryos, zväz: Salsolion ruthenicae, trieda: Stellarietea mediae
V spoločenstve s mrlíkom strapcovým (Chenopodium botrys) sa vyskytuje aj turanec kanadský (Erigeron canadensis) a prostrátne rastliny stavikrvu vtáčieho (Polygonum aviculare)
Malé Karpaty, Lošonec, lom SZ od obce, (320 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.9.2010
Spoločenstvo s Rumex patientia, zväz: Aegopodion podagrariae, trieda: Galio-Urticetea
Ruderálne spoločenstvo s dominantným inváznym štiavcom špenátovým (Rumex patientia) na opustenom poli v poraste ovsíka obyčajného (Arrhenatherum elatius)
Nitra, Šindolka, (160 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.6.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007