logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LKP01 Nížinné a podhorské lúky

Zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Ovsíková lúka s bôľhojom lekárskym (Anthyllis vulneraria), skorocelom prostredným (Plantago media), s. kopijovitým (P. lanceolata), horčinkou chochlatou (Polygala comosa), iskerníkom mnohokvetým (Ranunculus polyanthemos) a šalviou lúčnou (Salvia pratensis)
Pieniny, Lesnica, J od obce, (620 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.6.1999
Zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Nížinná lúka so stoklasom vzpriameným (Bromus erectus) v alúviu rieky Moravy
Borská nížina, Moravský Sv. Ján, lúky okolo Moravy, (153 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 31.5.2004
Zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Nížinné ovsíkové lúky v alúviu rieky Moravy s margarétou bielou (Leucanthemum vulgare)
Borská nížina, Moravský Sv. Ján, lúky okolo Moravy, (153 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 31.5.2004
Asociácia: Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris, zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Ovsíková lúka v letnom aspekte s kvitnúcim nevädzníkom hlaváčovitým (Colymbada scabiosa) a lucernou kosákovitou (Medicago falcata)
Tribeč, Veľké Pole, štál Müller, (540 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.8.2005
Asociácia: Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris, zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Jednokosná svahová lúka na travertínovej kope. V trojvrstvovom poraste prevažujú: ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), ovsica páperistá (Avenula pubescens), bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria), šalvia lúčna (Salvia pratensis), púpavec srstnatý (Leontodon hispidus)
Zvolenská kotlina, Zvolen – arborétum Borová hora, (320 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 2.6.2006
Asociácia: Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris, zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Kosená ovsíková lúka na kryštaliniku s dominantným ovsíkom obyčajným (Arrhenatherum elatius) a chrastavcom roľným (Knautia arvensis)
Stolické vrchy, Muránska huta, (730 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 28.6.2005
Asociácia: Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris, zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Kosená lúka na zvýšenej časti alúvia potoka v letnom aspekte po prvej kosbe s paštrnákom siatym (Pastinaca sativa) a boľševníkom borščovým (Heracleum sphondylium)
Kysucká vrchovina, Lopušné Pažite, (405 m n. m.)
Foto: Karol Ujházy, 18.8.2005
Asociácia: Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris, zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Kosená plocha v obci – čiastočne ruderalizovaný pozostatok lúky v letnom aspekte po prvej kosbe. Dominantný pakost lúčny (Geranium pratense) sprevádzajú škarda dvojročná (Crepis biennis), boľševník borščový (Heracleum sphondylium)
Turčianska kotlina, Vrútky
Foto: Karol Ujházy, 2.7.2007
Asociácia: Poo-Trisetetum flavescentis, zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Kosená lúka na kryštaliniku s kostravou červenou (Festuca rubra), púpavcom srstnatým (Leontodon hispidus), margarétou bielou (Leucanthemum vulgare), ďatelinou lúčnou (Trifolium pratense), ďatelinou plazivou (T. repens), štrkáčom menším (Rhinanthus minor),zvončekom konáristým (Campanula patula)
Veporské vrchy, Pohronská Polhora, (660 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 15.6.2005
Asociácia: Poo-Trisetetum flavescentis, zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Kosený eutrofný porast na prielohu (ornej pôde), prevažujú ďatelina lúčna (Trifolium pratense), trojštet žltkastý (Trisetum flavescens), štiav lúčny (Acetosa pratensis) a chrastavec roľný (Knautia arvensis)
Veporské vrchy, Pohronská Polhora, (640 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 15.6.2005
Asociácia: Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis, zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Druhovo bohaté krátkosteblové spoločenstvo so psinčekom tenučkým (Agrostis capillaris). Farebný aspekt tvoria horčinka chochlatá (Polygala comosa), skorocel prostredný (Plantago media), s. kopijovitý (P. lanceolata) a škarda odhryznutá (Crepis praemorsa)
Štiavnické vrchy, Zlatý vrch (Goldberg), (850 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.5.2008
Asociácia: Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis, podzväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Nízke a druhovo bohaté porasty s tomkou voňavou (Anthoxanthum odoratum), chlpaňou poľnou (Luzula campestris s. lat) a štrkáčom menším (Rhinathus minor)
Stolické vrchy, Ipeľský Potok, (506 m m.n.)
Foto: Richard Hrivnák, 18.5.2009
Asociácia: Arrhenatheretum elatioris, zväz: Arrhenatherion elatioris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Hustý porast ovsíka obyčajného (Arrhenatherum elatius) oživuje chrastavec roľný (Knautia arvensis) a margaréta biela (Leucanthemum vulgare)
Malé Karpaty, Kuchyňa, pri kaplnke Sv. Rochusa , (240 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 26.5.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007