logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LKP06 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí

Zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vlhká lúka s čerkáčom obyčajným (Lysimachia vulgaris), škripinou lesnou (Scirpus sylvaticus), pakostom močiarnym (Geranium palustre) a karbincom európskym (Lycopus europaeus)
Tribeč, Kostoľany pod Tribečom, pri rekreačnom stredisku Jedliny, (320 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 8.6.1993
Zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vlhká lúka s popolavcom kučeravým (Tephroseris crispa), vstavačovcom májovým (Dactylorhiza majalis) a pichliačom močiarnym (Cirsium palustre)
Pohronský Inovec, pramenisko v sedle pod Veľkým Inovcom, (650-700 m n.m.)
Foto: Jana Smatanová, 27.5.2005
Zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vlhká lúka s popolavcom kučeravým (Tephroseris crispa). Spoločenstvo výrazne oživujú botaničky - Katka Hegedüšová, Ivet Škodová a Monika Janišová
Pohronský Inovec, pramenisko v sedle pod Veľkým Inovcom, (650-700 m n.m.)
Foto: Jana Smatanová, 27.5.2005
Zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Hygrofilné spoločenstvo s páperníkmi (Eriophorum ssp.), vstavačovcom májovým (Dactylorhiza majalis), kuklíkom potočným (Geum rivale) a valeriánou celistvolistou (Valeriana simplicifolia)
Strážovské vrchy, Zliechov, Hluchá dolina, (730 m n.m.)
Foto: Jana Smatanová, 6.6.2006
Zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Podmáčaná lúka s kruštíkom močiarnym (Epipactis palustris)
Strážovské vrchy, dolina Hodoň, (420 m n.m.)
Foto: Jana Smatanová, 16.7.2003
Zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Podmáčané kvetnaté lúky s pichliačom potočným (Cirsium rivulare), hadovníkom väčším (Bistorta major), vojnovkou belasou (Polemonium caeruleum) a iskerníkom prudkým (Ranunculus acris)
Popradská kotlina, Spišská Belá, NPR Belianske lúky, (700 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.6.2010
Zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vlhká lúka s pichliačom potočným (Cirsium rivulare), hadovníkom väčším (Bistorta major) a iskerníkom prudkým (Ranunculus acris)
Turčianska kotlina, NPR Kláštorské lúky, (440 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 5.6.2009
Asociácia: Cirsietum rivularis, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vlhká lúka so žltohlavom najvyšším (Trollius altissimus), hadovníkom väčším (Bistorta major) a kuklíkom potočným (Geum rivale)
Liptovská kotlina, Štrba, PR Pastierske (900 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.6.2006
Asociácia: Cirsietum rivularis, zväz: Calthion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Slatinné porasty s dominanciou pichliača potočného (Cirsium rivulare)
Zvolenská kotlina, Mičiná, PP Mičinské travertíny, (400 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 16.6.2006
Asociácia: Cirsietum rivularis, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vlhká lúka na pramenisku s pichliačom potočným (Cirsium rivulare)
Biele Karpaty, Nová Bošáca, PP Bestinné, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.5.1999
Asociácia: Cirsietum rivularis, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vlhká lúka s pichliačom potočným (Cirsium rivulare)
Nízke Tatry, Liptovská Teplička, (1310 m n.m.)
Foto: Katarína Hegedüšová, 20.6.2007
Asociácia: Scirpo sylvatici-Cirsietum cani, zväz: Calthion palustris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Podmáčaná lúka v jarnom aspekte s korunkovkou strakatou (Fritillaria meleagris)
Zvolenská kotlina, PR Pstruša, (360 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 21.4.2000
Asociácia: Scirpo sylvatici-Cirsietum cani, zväz: Calthion palustris, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vlhká lúka v jarnom aspekte s korunkovkou strakatou (Fritillaria meleagris) a Vierkou Mrázovou
Zvolenská kotlina, PR Pstruša, (360 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 21.4.2000
Asociácia: Chaerophyllo hirsuti-Calthetum, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Jarný aspekt horskej vlhkej lúky s dominanciou záružlia močiarneho (Caltha palustris)
Poľana, Predná Poľana, (cca 1300 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 14.5.2008
Asociácia: Chaerophyllo hirsuti-Calthetum, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vlhkomilný porast so záružlím močiarnym (Caltha palustris), krkoškou chlpatou (Chaerophyllum hirsutum) a prasličkou lesnou (Equisetum sylvaticum)
Veporské vrchy, Ďubákovo, CHA Jasenina, (880 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 17.6.2004
Asociácia: Caricetum caespitosae, zväz: Calthion, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Vlhkomilný lúčny porast s ostricou trsnatou (Carex cespitosa)
Zvolenská kotlina, Mičiná, PP Mičinské travertíny, (400 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 16.6.2006
Asociácia: Scirpetum sylvatici, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Monodominantný porast škripiny lesnej (Scirpus sylvaticus)
Zvolenská kotlina, Mičiná, PP Mičinské travertíny, (400 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 16.6.2006
Asociácia: Scirpetum sylvatici, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Porast škripiny lesnej (Scirpus sylvaticus), záružlia močiarneho (Caltha palustris), prasličky močiarnej (Equsitetum palustre) a ďalších vlhkomilných druhov
Ostrôžky, Ábelová, alúvium potoka Ľuboreč, (570 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 21.5.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007