logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LKP07 Psiarkové aluviálne lúky

Zväz: Alopecurion pratensis, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Psiarková lúka v jarnom aspekte s dominantnou žerušnicou trsnatou (Cardamine matthioli)
Krupinská planina, Hrušov, Z od obce, (460 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.4.2005
Zväz: Alopecurion pratensis, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Zaplavované psiarkové aluviálne lúky rieky Ipeľ s výskytom vzácneho kosatca sibírskeho (Iris sibirica)
Lučenská kotlina, Breznička, pri osade Červeň, (215 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 27.5.2005
Zväz: Alopecurion pratensis, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Podmáčané lúky lemujúce jelšový porast s hojným výskytom vstavačovca májového (Dactylorhiza majalis) a iskerníka prudkého (Ranunculus acris)
Pohronský Inovec, Obyce, západná časť lúky Pod Škripcom, (600 m n. m.)
Foto: Helena Rosinová, 26.5.2006
Zväz: Alopecurion pratensis, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Letný aspekt vlhkej psiarkovej lúky s dominantným pichliačom sivým (Cirsium canum)
Žitavská pahorkatina, Hosťovce, (220 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 31.7.2015
Zväz: Alopecurion pratensis, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Pestrý porast vlhkej psiarkovej lúky vytvárajú iskerník prudký (Ranunculus acris) a kukučka lúčna (Lychnis flos-cuculi)
Ondavská vrchovina, PR Radomka, (200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.5.2018
Asociácia: Holcetum lanati, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Porasty medúnka vlnkatého (Holcus lanatus); aspekt s iskerníkom prudkým (Ranunculus acris) a kukučkou lúčnou (Lychnis flos-cuculi)
Ostrôžky, Polichno, (624 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 21.5.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007