logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LKP09 Zaplavované travinno-bylinné spoločenstvá

Asociácia: Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati, zväz: Potentillion anserinae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Porast na obnaženom bahnitom dne s psiarkou kolienkatou (Alopecurus geniculatus) a iskerníkom jedovatým (Ranunculus sceleratus)
Drienčanský Kras, Drienčany, Drienčanské jazierko, (260 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.5.2007
Asociácia: Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati, zväz: Potentillion anserinae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Porasty psiarky kolienkatej (Alopecurus geniculatus) s iskerníkmi (Ranunculus repens, R. sceleratus)
Revúcka vrchovina, Drienčany, (257 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 19.5.2009
Asociácia: Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati, zväz: Potentillion anserinae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Porast psiarky kolienkatej (Alopecurus geniculatus) a iskerníka plazivého (Ranunculus repens) na zaplavenom poli
Zvolenská kotlina, Stožok, (372 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 26.5.2011
Asociácia: Potentilletum reptantis, zväz: Potentillion anserinae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Porast nátržníka plazivého (Potentilla reptans) v alúviu rieky Ipeľ
Ipeľská kotlina, Vrbovka, Pažiť, (146 m n. m.)
Foto: Richard Hrivnák, 14. 6. 2012
Asociácia: Potentilletum anserinae, zväz: Potentillion anserinae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Porast nátržníka husieho (Potentilla anserina) v alúviu rieky Ipeľ
Ipeľská kotlina, Vrbovka, Pažiť, (146 m n. m.)
Foto: Richard Hrivnák, 14. 6. 2012
Asociácia: Junco compressi-Trifolietum repentis, zväz: Plantagini-Prunellion, Molinio-Arrhenatheretea
Podmáčané porasty škripinky stlačenej (Blysmus compressus) v okolí prameňov v PP Mičinské travertíny
Zvolenská kotlina, Mičiná, PP Mičinské travertíny, (400 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 16.6.2006

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007