logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

PIP01 Vnútrozemské panónske pieskové duny

Zväz: Corynephorion canescentis, Trieda: Koelerio-Corynephoretea
Pioniersky porast na kyslých pieskových dunách s ometlinou sivou (Koeleria glauca) a dúškou materinou (Thymus serpyllum)
Záhorská nížina, Plavecý Mikuláš, Vojenský obvod Záhorie, (205 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2003
Zväz: Corynephorion canescentis, trieda: Koelerio-Corynephoretea
Pionierske spoločenstvo na kyslých pieskoch s dúškou materinou (Thymus serpyllum) a ometlinou sivou (Koeleria glauca)
Borská nížina, Malacky, Široká, (180 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 2.8.2007
Asociácia: Thymo-Corynephoretum, zväz: Corynephorion canescentis, trieda: Koelerio-Corynephoretea
Rozvoľnený porast kyjanky sivej (Corynephorus canescens) s výskytom kolenca jarného (Spergula morisonii) na pieskových dunách
Borská nížina, Moravský Sv. Ján, Borová, (150 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 6.6.2004
Zväz: Corynephorion canescentis, trieda: Koelerio-Corynephoretea
Kyjanka sivá (Corynephorus canescens), smldník olšovníkovitý (Peucedanum oreoselinum), zlatobyľ obyčajná (Solidago virgaurea), kostrava dlholistá (Festuca ovina susp. guestfalica) vyrastajú z vankúšov dutohlávok (Cladonia arbuscula) a (C. foliacea)
Borská nížina, Mikulášov, Bežnisko, (206 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 26.05.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007