logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

PIP05 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a iných bázických substrátoch

Asociácia: Jovibarbo-Sedetum albi, zväz: Alysso alyssoidis-Sedion albi, Trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierky porast na vápenci s rozchodníkom bielym (Sedum album) a skalničníkom guľkovitým (Jovibarba globifera)
Podunajská pahorkatina, Hradište, (215 m n. m.)
Foto: Helena Rosinová, 12.8.2009
Asociácia: Jovibarbo-Sedetum albi, zväz: Alysso alyssoidis-Sedion albi, Trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierske spoločenstvo na skeletnatom až sutinovom vápencovom substráte s dominanciou rozchodníka bieleho (Sedum album). Vo vlhkých rokoch majú zvýšenú pokryvnosť jednoročné rastliny ako napr. lúčovka veľkokvetá (Orlaya grandiflora). Z okolitých xerotermných spoločenstiev preniká do porastu mednička brvitá (Melica ciliata)
Tribeč, Zoborské vrchy, ťažbou narušená hrana lomu Žirany, (520 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.7.2010
Zväz: Alysso-Sedion, trieda: Sedo-Scleranthetea
Plytké kamenisté pôdy okrem dominantného sklerantu (Scleranthus) porastá nátržník piesočný (Potentilla arenaria), rozchodník šesťradový (Sedum sexangulare) a kostrava valeská (Festuca valesiaca).
Krupinská planina, hrad Čabraď (320 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 20. 5. 2013
Zväz: Alysso-Sedion, trieda: Sedo-Scleranthetea
Pioniersky porast na plytkej pôde medzi vápencovými skalkami tvoria sukulenty - rozchodník šesťradový (Sedum sexangulare) a jednoročné terofyty - rožec nízky (Cerastium pumillum), lucerna najmenšia (Medicago minima), piesočnica dúškolistá (Arenaria serpyllifolia), tarica kališná (Alyssum alyssoides), ktoré koncom jari už končia svoj životný cyklus
Vihorlatské vrchy, Brekov, svahy hradného kopca, (200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.5.2023
Zväz: Alysso-Sedion, trieda: Sedo-Scleranthetea
Skalné pieskovcové terasy osídľuje pionierske spoločenstvo s rozchodníkom prudkým (Sedum acre). Vyššiu pokryvnosť majú machy. Porast na hlbšej pôde prechádza plynule do xerotermného travinno-bylinného spoločenstva
Cerová vrchovina, PP Jalovské vrstvy, (250 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.62023
Asociácia: Jovibarbo-Sedetum albi, zväz: Alysso alyssoidis-Sedion albi, Trieda: Sedo-Scleranthetea
Porast skalničníka guľkovitého (Jovibarba globifera) na balvanitom vápencovom substráte opusteného lomu
Vihorlatské vrchy, Krivoštianka, (170m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.6.2023
Zväz: Alysso-Sedion, trieda: Sedo-Scleranthetea
Štrbiny a terásky dolomitových skál osídľujú pionierske druhy ako hadomor rakúsky (Scorzonera austriaca) a skalničník guľkovitý (Jovibarba globifera), či palina poľná (Artemisia campestris)
Čierna hora, Hornádske predhorie, Trebejovské skaly, (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.5.2022

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007