logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

PIP03 Pionierske porasty jednoročných druhov na silikátových substrátoch

Asociácia: Filagini-Vulpietum, zväz: Thero-Airion, trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierske spoločenstvo na skeletnatom andezitovom substráte s mrvkou myšou (Vulpia myuros) a bielolistom roľným (Logfia arvensis)
Pohronský Inovec, Čertov vrch, dno kameňolomu, (340 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.6.2005
Asociácia: Filagini-Vulpietum, zväz: Thero-Airion, trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierske spoločenstvo na skeletnatom substráte kyslých metamorfovaných bridlíc v opustenom lome s dominanciou mrvky myšej (Vulpia myuros). V poraste sa vyskytujú aj ďalšie druhy minerálne chudobných pôd - ďatelina roľná (Trifolium arvense) a nátržník strieborný (Potentilla argentea)
Malé Karpaty, Vinosady, Trnianska dolina, dno opusteného lomu, (240 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.5.2008
Asociácia: Filagini-Vulpietum, zväz: Thero-Airion, trieda: Sedo-Scleranthetea
Pioniersky porast mrvky myšej (Vulpia myuros) osídľuje najčastejšie skeletnaté substráty lomov s kyslými horninami chudobnými na živiny
Malé Karpaty, Vinosady, Trnianska dolina, dno opusteného lomu, (240 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.5.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007