logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

PIP04 Pionierske porasty na plytkých skalnatých silikátových substrátoch

Asociácia: Allietum montanii, zväz: Arabidopsion thalianae, trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierske spoločenstvo na plytkých pôdach andezitového substrátu so sukulentným rozchodníkom šesťradovým (Sedum sexangulare) a drobnými terofytmi - arábkovka Thallova (Arabidopsis thaliana), pakost holubí (Geranium columbinum). Aspekt oživuje chamaefyt dúška holá (Thymus glabrescens)
Štiavnické vrchy, Voznica, Malý Kojatín, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.2008
Asociácia: Allietum montanii, zväz: Arabidopsion thalianae, trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierske spoločenstvo na andezitoch s rozchodníkom šesťradovým (Sedum sexangulare), sklerantom mnohoplodým (Scleranthus polycarpos), veronikou Dillenovou (Veronica dillenii), nezábudkou drobnokvetou (Myosotis stricta) a fialkou trojfarebnou (Viola tricolor)
Štiavnické vrchy, Voznica, Malý Kojatín, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.2008
Asociácia: Allietum montanii, zväz: Arabidopsion thalianae, trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierske spoločenstvo na andezite s nápadne kvitnúcim sukulentným rozchodníkom prudkým (Sedum acre) vytvára mozaiku s xerotermnými travinnými porastmi kostravy padalmátskej
Štiavnické vrchy, Tlmače, Kusá hora, (250 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.5.2008
Asociácia: Veronico vernae-Poetum bulbosae, zväz: Arabidopsion thalianae, trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierske spoločenstvo na plytkych rankroch na kremenci s lipnicou cibuľkatou (Poa bulbosa), sklerantom ročným (Scleranthus annuus), veronikou jarnou (Veronica verna), štiavičkou obyčajnou (Acetosella vulgaris). Spoločenstvo väčšinou terofytných druhov je už po optime vývoja.
Tribeč, Malý Bahorec, (208 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.5.2008
Asociácia: Veronico vernae-Poetum bulbosae, zväz: Arabidopsion thalianae, trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierske spoločenstvo na teráskach kremencových skál s vysokou pokryvnosťou machorastov, napr. ploníkom chĺpkatým (Polytrichum piliferum), v ktorom sa uplatňuje sklerant ročný (Scleranthus annuus). Miesta najviac ovplyvnené zošľapom osídľuje lipnica cibuľkatá (Poa bulbosa) vytvárajúca svetlohnedé plochy. Do spoločenstva preniká ešte sterilný psinček obyčajný (Agrostis capillaris)
Tribeč, Zobor-Pyramída, skaly Z od lanovky, (cca 430 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 22.5.2008
Zväz: Arabidopsion thalianae, trieda: Sedo-Scleranthetea
Pioniersky porast na skeletnatej pôde serpentinitu s cesnakom sivkastým horským (Allium senescens subsp. montanum), klinčekom kartuziánskym (Dianthus carthusianorum) a lipkavcom syridlovým (Galium verum)
Šarišská vrchovina, Sedlice, PR Dunitová skalka, (480 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.7.2009
Asociácia: Allietum montanii, zväz: Arabidopsion thalianae, trieda: Sedo-Scleranthetea
Teplomilné pionierske spoločenstvo na terasách andezitových skál s rozchodníkom prudkým (Sedum acre), slezinníkom severným (Asplenium septentrionale) a bohatým zastúpením machov. Zo susedných travinných porastov penikajú čistec rovný (Stachys recta) a mliečnik chvojkový (Tithymalus cyparissias)
Podunajská pahorkatina, NPR Horšianska dolina, (200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.5.2010
Asociácia: Allietum montanii, zväz: Arabidopsion thalianae, trieda: Sedo-Scleranthetea
Terásky medzi andezitovými skalami osídľujú pionierske porasty s nápadne kvitnúcim rozchodníkom prudkým (Sedum acre) a dúškou včasnou (Thymus praecox)
Podunajská pahorkatina, NPR Horšianska dolina, (200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.5.2010
Zväz: Arabidopsion thalianae, trieda: Sedo-Scleranthetea
Nízky pioniersky porast sklerantu ročného (Scleranthus annuus) na plytkej pôde andezitového skalného výchozu. Spoločenstvo tvorí aj rozchodníkovec najväčší (Hylotelephium maximum), cesnak sivkastý horský (Allium senescens subsp. montanum) a väčšie zastúpenie majú machorasty.
Poľana, NPR Kopa, (900 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.5.2015
Zväz: Arabidopsion thalianae, trieda: Sedo-Scleranthetea
Pionierske spoločenstvo s rozchodníkom šesťradovým(Sedum sexangulare) na kamenistom dne zarastajúceho andezitového kameňolomu s vysokou pokryvnosťou machorastov
Vtáčnik, Lehota pod Vtáčnikom, lom pod Jančekovou skalou, (620 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.4.2019

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007